W przedmiotowej sprawie osoba, która po śmierci swojego partnera (osoba ta nie była ani żoną, ani krewną partnera) otrzymała sumę pieniędzy z tytułu umowy ubezpieczenia na życie, zwróciła się do organu podatkowego w kwestii opodatkowania kwoty ubezpieczenia.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie przywołując regulację art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT oraz przepisy Kodeksu cywilnego wskazał, że ubezpieczenie osobowe, które podlega zwolnieniu od podatku może w szczególności dotyczyć śmierci osoby ubezpieczonej. Z kolei samą umowę ubezpieczenia można zawrzeć na rzecz osoby trzeciej. Jako że suma ubezpieczenia nie należy do spadku po ubezpieczonym, to osobie trzeciej przysługuje odszkodowanie bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń. Dyrektor Izby Skarbowej potwierdził tym samym dotychczasowe stanowisko Departamentu Podatków Bezpośrednich i Opłat wyrażone w piśmie z 18 marca 1996 r., PO 5/6-1109-0249/96, LEX nr 480, że kwota otrzymana z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa podlega zwolnieniu z podatku dochodowego.
(IPPB2/415-219/10-4/MG, LEX nr 35165)

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line