- Tym samym możemy mówić o 45 proc. spadku osób tymczasowo aresztowanych na przestrzeni 6 lat - czytamy w komunikacie Prokuratury Generlanej. Zdaniem PG, dane te pokazują zmiany w podejściu prokuratury i sądów do korzystania z najsurowszego środka zapobiegawczego. Częściej także prokuratorzy i sądy stosują - równie skuteczne wolnościowe środki zapobiegawcze (m.in. poręczenia majątkowe, dozór policyjny).
Jednocześnie przypomina - w związku z wypowiedziami części polityków - że w Polsce tymczasowe aresztowanie stosuje niezawisły sąd na wniosek prokuratora - nie zaś prokurator.
Prokuratura Generalna informuje również, że w 2013 r. sądy skazały 8 912 tymczasowo aresztowanych w momencie wniesienia aktu oskarżenia, a uniewinniły 172 osoby tymczasowo aresztowane w momencie wniesienia aktu oskarżenia. - Z tego zestawienia wynika, że w 2013 r. sądy uniewinniły jedynie 1,51 proc. osób tymczasowo aresztowanych - czytamy w komunikacie.