Ustawa stanowi także, że system CEPiK 2.0, dzięki któremu podczas kontroli funkcjonariusz będzie mógł sprawdzić status pojazdu, będzie wdrażany etapami. O uruchamianiu kolejnych elementów systemu informować będzie z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem Minister Cyfryzacji w specjalnym komunikacie.

Ustawa przewiduje, że po uruchomieniu odpowiedniej funkcjonalności bazy danych kierowcy nie będą musieli posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego pojazdu i papierowej polisy OC. Funkcjonariusze policji czy GITD w czasie kontroli sprawdzą odpowiednie dane w bazie. W przypadku zatrzymania dowodu, kierowca otrzyma pokwitowanie, a w bazie danych zostanie odnotowana odpowiednia informacja. Zwrot dokumentu nastąpi także w sposób wirtualny, poprzez wymazanie informacji o zatrzymaniu z bazy. Tradycyjny dowód rejestracyjny trzeba będzie jednak przedstawiać w stacji kontroli pojazdów.

Nowelizacja przewiduje, że do bazy CEPiK 2.0 będą trafiać też informacje o demontażu pojazdu, bezpośrednio ze stacji demontażu. Informacje o stacjach demontażu przekazywać będą z kolei marszałkowie województw.

Nowelizacja ma wejść w życie  4 czerwca 2018 r.

  Prawo o ruchu drogowym>>