Z kandydowania zrezygnował prof. Bogusław Banaszak. Wcześniej media informowały, że trwa proces o plagiat, jaki został mu wytoczony mu przed pięcioma laty. Na posiedzeniu sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka prof. Banaszak zapewnił, że "ma w tej sprawie czyste sumienie" i nie widzi przeszkód w ewentualnym swoim orzekaniu w TK.  

Emocje budziła też kandydatura mecenasa Stanisława Rymara. "Gazeta Wyborcza" napisała, że nie ma doświadczenia w prawie konstytucyjnym i że w maju 2011 r. skończy on 70 lat, a wtedy nie mógłby zostać wybrany do TK, bo jego sędziowie powinni spełniać kryteria takie jak sędziowie Sądu Najwyższego, przechodzący w stan spoczynku po ukończeniu 70 lat. W odpowiedzi na to Rymar wysłał do "Gazety" "zawezwanie do próby ugodowej" z żądaniem przeprosin i 200 tysięcy zł na cel charytatywny. W piątek powiedział PAP, że odstąpi od popierania tego wniosku.

2 grudnia kończy się 9-letnia kadencja czterech sędziów Trybunału - prezesa Bohdana Zdziennickiego, wiceprezesa Marka Mazurkiewicza oraz Mariana Grzybowskiego i Mirosława Wyrzykowskiego.

Kandydaci na sędziów TK zostali zgłoszeni 2 listopada. Przeciw trybowi ich zgłaszania protestowały organizacje pozarządowe. W ich ocenie zbyt krótki czas od zgłoszenia kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego do zaopiniowania ich przez sejmową komisję (18 listopada), a następnie - do głosowania w Sejmie - uniemożliwiał przeprowadzenie monitoringu obywatelskiego. Obywatelski Monitoring Kandydatów na sędziów TK to mająca już kilkuletnią tradycję wspólna inicjatywa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS oraz polskiej sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników.

Urodzony w 1963 r. Piotr Tuleja jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kieruje Katedrą Prawa Konstytucyjnego UJ, od wielu lat związany z Trybunałem Konstytucyjnym, gdzie pełni funkcję dyrektora Zespołu Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych.

Stanisław Rymar od 1986 roku jest członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej. W latach 1989-1992 pełnił w niej funkcję sekretarza, od 1995 do 1998 roku - wiceprezesa, a od 2001 do 2007 r. - prezesa. 14 listopada 2007 r. Sejm wybrał go na wiceprzewodniczącego Trybunału Stanu. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 1966 roku zdał egzamin sędziowski, a w 1969 egzamin adwokacki. Specjalizuje się w prawie cywilnym, karnym, sportowym oraz w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym.

36-letni prof. Marek Zubik jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UW. Kierował licznymi programami badawczymi realizowanymi przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, Instytut Spraw Publicznych oraz Komitet Badań Naukowych; współpracował jako ekspert z OBWE. W latach 1998-2002 pracował jako ekspert w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, a w latach 2002-07 był wicedyrektorem Zespołu Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków w Biurze TK. Był także zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich. Od 2006 roku kieruje Katedrą Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. (ks/pap)

Czytaj także:
Wakat w TK źle świadczy o instytucjach państwa
Sześcioro kandydatów do TK z pozytywną opinią komisji sprawiedliwości
Kandydat do TK chce wytoczyć proces "Gazecie"
Kandydaci do TK otwarci na zmiany
Monitoring kandydatów do TK: jest lepiej, ale politycy nadal nie traktują tego poważnie