W uwagach do projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów wątpliwości tych instytucji wzbudziły m.in. zapisy dotyczące m.in. zmiany ustawy o muzeach (Dz.U. z 2012 r. poz. 987). „Zasadniczym celem projektu ustawy jest ułatwienie dostępu do wykonywania niektórych zawodów. Należy jednak zauważyć, że nie wszystkie projektowane zmiany ustawy o muzeach (...) mieszczą się w zakresie planowanej nowelizacji. Jako przykład można wskazać dodany rozdział 4a, który reguluje wyłącznie ochronę prawną rzeczy wypożyczonych z zagranicy na wystawy czasowe” – wskazuje Piotr Gryska, wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji. Podobny problem dotyczy proponowanych zmian w ustawie o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. z 2012 r. poz. 657), art. 7 projektu, które również nie mają nic wspólnego z materią konsultowanego projektu.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna