O kolejną kadencję ubiega się Andrzej Zwara, obecny prezes NRA, a rywalizuje z nim Krzysztof Boszko, obecny sekretarz NRA. Na kilka dni przed wyborami okazuje się jednak, że walka będzie jeszcze bardziej zacięta. Chęć kandydowania zgłasza bowiem także warszawski adwokat Robert Rynkun-Werner.

– Moja decyzja o starcie w wyborach jest wyrazem braku zgody na dalsze dryfowanie polskiej palestry po morzu bezradności i bylejakości – pisze Rynkun-Werner w oświadczeniu o kandydowaniu. – Adwokatura, będąc częścią polskiego wymiaru sprawiedliwości, musi być w pełni świadoma swojej odpowiedzialności, tego, że zarówno dla obywatela, jak i dla państwa nie może być bez znaczenia, jaka ona jest obecnie oraz jaka będzie w przyszłości – dodaje adwokat.

Źródło: Rzeczpospolita