U pracowników otrzymujących omawiane świadczenia okolicznościowe sfinansowane ze środków obrotowych powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz składkom ZUS.
Zdaniem organów podatkowych przychód powstaje nawet wtedy, gdy propozycja wzięcia udziału w firmowej imprezie kierowana jest do wszystkich pracowników lub gdy z faktury zakupu usług cateringowych lub gastronomicznych nie wynika ilość osób biorących udział w imprezie, to pracodawca ma możliwość ustalenia przychodu otrzymanego przez pracownika uczestniczącego w takiej imprezie jako przychodu ze stosunku pracy. Zdaniem części organów podatkowych w sytuacji, w której pracodawca opłaca koszty organizacji spotkania wigilijnego w sposób uniemożliwiający zindywidualizowanie wydatków, to u pracownika nie powstaje przychód w rozumieniu art. 12 u.p.d.o.f.

Źródło: #remove_this_link
 

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line