Kraje te argumentowały, że notariusz jest funkcjonariuszem publicznym, który uczestniczy w wykonywaniu władzy publicznej i którego działalność nie podlega przepisom dotyczącym swobody przedsiębiorczości w UE. Trybunał odrzucił tę argumentację. Więcej>>>>