Dzisiaj Trybunał Praw Człowieka zajmie się sprawą Wydawnictwa Axel Springer przeciwko Niemcom i Karoliny von Hannover, księżniczki Monaco także przeciwko Niemcom.

Chodzi o publikację artykułu prasowego, a w drugim przypadku o opublikowanie fotografii przedstawiających sceny z życia prywatnego.

Axel Springer AG, w wielonakładowym dzienniku Bild publikował w 2004 roku tekst dotyczący aresztowania znanego aktora serialowego. Aktor ten podczas oktoberfetu (święta piwa) został zatrzymany przez policję pod zarzutem posiadania kokainy. W ogromnym artykule na rozkładówce autorzy tekstu ujawnili, że aktor, grający od 1998 roku rolę inspektora policji w serialu był podejrzany o nielegalne posiadanie narkotyków, a w następnym tekście napisali, że został uznany winnym i skazany. Co więcej zapłacił za to karę grzywny. Jednak ujawnili te wszystkie rewelacje zanim wyrok w rzeczywistości zapadł. Sąd w Hanowerze zakazał autorom publikowania kolejnych rewelacji i zdjęcia aktora. Uznał tym samym prawo aktora do prywatności. Sąd federalny podtrzymał stanowisko sądu niższej instancji w mocy. Trybunał Konstytucyjny odmówił zajęcia się tą sprawą, więc wydawnictwo zwróciło się do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu o stwierdzenie, że zostało naruszone prawo wypowiedzi i wolności słowa, czyli art.10 Konwencji.

Drugą sprawę wniosła Karolina von Hannover, córka księcia Rainier III, zona księcia Ernsta Augusta. Stara się ona od początku lat 90. o zakazanie publikacji w prasie jej zdjęć z życia prywatnego. Dwie serie fotografii z 1993 r i 1997 r. , które ukazały się w prasie niemieckiej zakończyły się trzema procesami sądowymi i wyrokiem Trybunału Praw Człowieka. Przyznawały one skarżącej prawo poszanowania jej życia prywatnego, co wynika z art. 8 Konwencji.

Mimo zakazu w prasie springerowskiej ukazywały się zdjęcia z wakacji zimowych w Saint-Moritz pokazujące księcia Rainier de Monaco w złym stanie zdrowia. Sądy niemieckie rozpatrując skargi księżniczki oceniały, że dopuszczalne jest podawanie do publicznej wiadomości informacji o chorobie księcia i więzi rodzinnej, jaka łączy go z wnukami i córkami. Karolina domaga się jednak od Trybunału zakazu publikacji zdjęć i artykułów oraz respektowania od sądów niemieckich wyroku ETPCz z 2004 roku.

 

.