Jak poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości, egzamin adwokacki przeprowadza 35 komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Sprawiedliwości mających siedziby w: Białymstoku, Gdańsku (2 komisje), Katowicach (3 komisje), Kielcach, Krakowie (3 komisje), Lublinie, Łodzi, Poznaniu (2 komisje), Rzeszowie (2 komisje), Szczecinie, Toruniu, Warszawie (14 komisji) i we Wrocławiu (3 komisje).

Egzamin radcowski prowadzi 40 komisji, mających siedziby w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku (2 komisje), Katowicach (2 komisje), Kielcach, Koszalinie, Krakowie (4 komisji), Lublinie (2 komisje), Łodzi (2 komisje), Olsztynie, Opolu, Poznaniu (3 komisje), Rzeszowie (2 komisje), Szczecinie, Toruniu, Wałbrzychu, Warszawie (10 komisji), we Wrocławiu (3 komisje) i w Zielonej Górze.

W skład każdej komisji egzaminacyjnej wchodzi 8 osób: 4 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości – sędziów sądów powszechnych, sądów administracyjnych i przedstawicieli nauki oraz 4 adwokatów lub radców prawnych, delegowanych odpowiednio przez Naczelną Radę Adwokacką albo Krajową Radę Radców Prawnych.Egzaminy adwokacki i radcowski trwają 4 dni, podczas których zdający rozwiązują zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego lub rodzinnego, gospodarczego oraz administracyjnego i zasad wykonywania zawodu i zasad etyki.

Każdego dnia zawodowe egzaminy prawnicze rozpoczynają się jednocześnie w całym kraju o godzinie 10.00 i trwają po 6 godzin.

Zadania na egzamin adwokacki i radcowski przygotowały zespoły, w skład których wchodzą przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości i odpowiednio przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych.

Czas na rozwiązanie zadań z prawa karnego, cywilnego i gospodarczego wynosi 6 godzin, a w przypadku zadań z prawa administracyjnego oraz z zasad wykonywania zawodu i zasad etyki – łącznie 8 godzin. W trakcie egzaminów zdający mogą korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa.

Z informacji MS wynika, że blisko 99 proc. zdających wybrało rozwiązywanie zadań przy użyciu sprzętu komputerowego. Zdający, którzy zdecydowali się na tę formę rozwiązywania zadań, będą korzystali z własnych laptopów. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało wyposażoną w edytor tekstu Aplikację egzaminacyjną, która blokuje dostęp do zasobów komputera i uniemożliwia łączność z urządzeniami zewnętrznymi.