Wzrośnie nadzór nad orzecznictwem komisji przyznających status niepełnosprawnego. Powstanie Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, który pozwoli ujednolicić orzecznictwo. Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, gdy stwierdzi nieprawidłowości w działaniu komisji, będzie mógł wystąpić o zmianę jej składu i kontrolować powołanie nowego członka.
Prezes PFRON zyska nowe uprawnienie do kierowania wniosku do sądu o ukaranie przedsiębiorcy grzywną, jeżeli wykryje nieprawidłowości.

Źródło: Rzeczpospolita