Ewa Łachowska-Brol kieruje praktyką prawa pracy. Jest radcą prawnym z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie z zakresu prawa pracy. Pracuje dla wiodących polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Z kancelarią związana jest od 2000 roku, od roku 2008 na stanowisku partnera.  

Ewa Szlachetka kieruje praktyką fuzji i przejęć oraz bankowości i finansów. Jest adwokatem z prawie 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, obsłudze prawnej transakcji M&A, w tym przejęć spółek publicznych oraz restrukturyzacji grup kapitałowych. Zajmuje się również rynkami kapitałowymi. Doradza przy transakcjach prowadzonych przez fundusze typu Private Equity i Venture Capital. Do kancelarii dołączyła jako partner w 2014 roku.

Gerard Karp kieruje praktyką TMT & Compliance. Jest adwokatem z ponad 10-letnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, nowych technologii, IT, Internetu oraz komunikacji elektronicznej. Z Wierzbowski Eversheds związany jest od roku 2006, od 2014 na stanowisku partnera.

Jak podkresla kancelaria, nowi wspólnicy to specjaliści cieszący się uznaniem klientów oraz renomą potwierdzaną m.in. przez prestiżowe międzynarodowe rankingi prawnicze.
– Zaproszenie Ewy Łachowskiej-Brol, Ewy Szlachetki oraz Gerarda Karpa do grona wspólników jest wyrazem uznania dla ich wkładu i zaangażowania w rozwój zarówno kierowanych przez nich praktyk, jak i całej naszej organizacji. Cieszę się, że nowi wspólnicy wyrazili gotowość zwiększenia swojej odpowiedzialności za wybrane obszary działalności kancelarii, i że od teraz wspólnie będziemy decydować o kierunkach naszych działań. Mam również nadzieję, że już w niedalekiej przyszłości grono wspólników zwiększy się o kolejne osoby – mówi Krzysztof Wierzbowski, partner zarządzający Wierzbowski Eversheds,

Grono wspólników kancelarii Wierzbowski Eversheds liczy obecnie 7 osób.