Informacje te przedstawił w czwartek pierwszy zastępca prokuratora generalnego Marek Jamrogowicz, który tego dnia wziął w Sejmie udział w posiedzeniu połączonych Komisji Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz do Spraw Służb Specjalnych.
Przedstawił na nim coroczną Informację Prokuratora Generalnego o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej.
Z informacji wynika, że w 2012 r. Prokurator Generalny i prokuratorzy okręgowi otrzymali od wszystkich uprawnionych organów (Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmeria Wojskowa i Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej) wnioski o  zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej wobec 4206 osób. Jest to o 982 osób mniej niż w 2011 r., albowiem wówczas wnioskami objęto 5188 osób i mniej o 2517 niż w 2010 r., kiedy wnioskami objęto 6723 osoby.
Sądy zarządziły kontrolę i utrwalanie rozmów lub kontrolę operacyjną wobec 3956 osób, tj. o 907 osób mniej niż w 2011 r., gdy zarządzono powyższe czynności wobec 4863 osób i o 2497 mniej niż w 2010 r., gdy kontrolę zarządzono wobec 6453 osób. 
Sądy odmówiły zarządzenia kontroli i utrwalania rozmów lub kontroli operacyjnej wobec 25 osób. W 2011 r. podjęły takie decyzje wobec 39 osób, a w 2010 r. wobec 52 osób.
Prokurator Generalny i prokuratorzy okręgowi nie wyrazili zgody na wnioski o kontrolę operacyjną wobec 225 osób, przy czym w 2011 r. wobec 286 osób, a w 2010 r. wobec 218 osób.