Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych tradycyjnie w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi trafił już do konsultacji społecznych. Przepisy w nim zwarte wychodzą naprzeciw producentom tradycyjnych wędlin, w których uderzyłyby nowe unijne prawo o wędzeniu, które wchodzi w życie od września 2014 r. Termin zgłaszania uwag mija 7 sierpnia 2014 r.
Najwięcej kontrowersji budzi zapis o zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych wytwarzanych w trakcie wędzenia, m.in. benzopirenu. Obecnie jego dopuszczalny poziom w kilogramie wędliny to 5 mikrogramów. Gdy zmieni się unijne prawo, nie będzie mógł przekraczać 2 mikrogramów. Więcej: Rzeczpospolita>>>