Tomasz Darowski specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć, kontraktach handlowych, restrukturyzacjach i inwestycjach infrastrukturalnych.

Tomasz Darowski

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1999 roku ukończył Szkołę Prawa Angielskiego i Europejskiego prowadzoną we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge, a w 2001 roku - Podyplomowe Studium - Francuskiego i Europejskiego Prawa handlowego (D.E.S.S.) prowadzone we współpracy z Uniwersytetem w Poitiers. W 2007 roku ukończył Podyplomowe Studium Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej.