Trybunał Konstytucyjny zajmie się wnioskiem Krajowej Rady Kuratorów dotyczącym rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych.

Czytaj: MS: przestępczość spada, mniej pracy dla kuratorów>>>

Zdaniem Krajowej Rady Kuratorów, kwestionowane rozporządzenie w sposób istotny zmienia zakres obowiązków kuratorów sądowych zwiększając nie tylko liczbę wykonywanych zadań, ale także stopień ich skomplikowania, czasochłonność i koszty ich realizacji. W efekcie warunki pracy kuratorów sądowych uległy zdecydowanemu pogorszeniu. Więcej: Rzeczpospolita>>>

imagesViewer