Kwestię opłat za posiłki w przedszkolu reguluje art. 67a ustawy o systemie oświaty. Jego konstytucyjność kwestionuje Rada Miejska w Twardogórze, która uważa, że gmina powinna ponosić koszty posiłków tylko gdy wydawane są w czasie realizacji pięciogodzinnej podstawy programowej. Po upływie tego czasu, całkowity koszt posiłków powinni ponosić rodzice. Obecne unormowania godzą, zdaniem wnioskodawcy, w zasadę określoności przepisów prawa.