Chodzi o art. 49 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. W całym postępowaniu egzekucyjnym komornik nie ma otwartej drogi sądowej do rozpoznania przez sąd sprawy obniżenia opłaty egzekucyjnej. Drogę tę zamyka art. 767(4) § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, który na mocy kwestionowanego przepisu ma zastosowanie w postępowaniu o obniżenie wysokości opłaty, co jest, zdaniem wnioskodawcy, sprzeczne z Konstytucją.

Krajowa Rada Komornicza podnosi, że komornik powinien mieć większy wpływ na kwestię wysokości opłaty egzekucyjnej, ponieważ jest ona wynagrodzeniem za jego pracę.

"Skoro obniżenie opłaty egzekucyjnej stanowi ingerencję w wynagrodzenie komornika za efektywnie wykonaną pracę, a więc w prawo o charakterze majątkowym, to niewątpliwie może on korzystać z prawa do ochrony tego prawa, w tym również do ochrony sądowej." - piszą komornicy w skardze.

Dodatkowo podnoszą, że obecna treść art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, pozwalając na uzależnienie opłaty od sytuacji majątkowej dłużnika, narusza zawartą w Kodeksie postępowania cywilnego, zasadę odpowiedzialności za wynik procesu.

Rozprawa odbędzie się 29 stycznia 2013 r. o godz. 13.00, przewodniczył jej będzie sędzia TK Marek Zubik, sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Kotlinowski.