– Z całą pewnością będziemy jeszcze raz składać wniosek do TK. Już dziś mogę zapewnić, że nie będzie on węższy niż ten, który został odrzucony przez trybunał – mówi Waldemar Żurek, członek Krajowej Rady Sądownictwa.
Chodzi o wniosek KRS, złożony do TK pod koniec stycznia. Sędziowie zakwestionowali w nim przede wszystkim tryb uchwalania ostatniej nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. To tzw. duża nowela, która wprowadza m.in. oceny okresowe sędziów oraz nowy podział władzy w sądach między prezesami a dyrektorami finansowymi.
Umorzenia postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku w sprawie zbadania zgodności z ustawą zasadniczą przepisów prawa o ustroju sądów powszechnych, domagali się prokurator generalny oraz marszałek Sejmu.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna