Rzecznik zgłosił udział do tego postępowania i przedstawił wniosek o wyłączenie ze składu orzekającego sędziego Mariusza Muszyńskiego. (sprawa o sygn. akt U 1/17).

Czytaj: RPO włącza się do sprawy w TK dotyczącej uchwał o wyborze sędziów>>

Konieczność wydania decyzji w sprawie Mariusza Muszyńskiego była - jak wskazała sędzia Julia Przyłębska - powodem odroczenia rozprawy w dniu 13 lipca tego roku.

Rzecznik praw obywatelskich przypomina w wydanym oświadczeniu, że w sprawach, w których występuje przed TK, konsekwentnie wnosi o wyłączenie z orzekania osób, których mandat do orzekania w Trybunale może być kwestionowany, gdyż zajęły one miejsce prawidłowo wybranych sędziów. Tak też było w tej sprawie. - Prawidłowość wyboru przez Sejm VII kadencji trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego wymienionych w uchwałach z dnia 8 października 2015 r. w sprawie powołania sędziów Trybunału Konstytucyjnego i rozpoczynających kadencję w dniu 7 listopada 2015 r. została bowiem kilkukrotnie potwierdzona w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego - czytamy w oświadczeniu RPO.

W wydanym postanowieniu TK stwierdził, że, wniosek Rzecznika o wyłączenie Mariusza Muszyńskiego nie zasługuje na uwzględnienie. - Rozstrzygnięcie wniosku Rzecznika przez Trybunał powoduje, że odpadła przesłanka odroczenia rozprawy przez TK w tej sprawie - czytamy w postanowieniu.