Adawokat Jakubowski jest absolwentem prawa oraz prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studiował również na Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA) w Rzymie. Ukończył studia podyplomowe Zamówienia Publiczne na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW. Tytuł adwokata uzyskał w 2011 roku.
Specjalizuje się w prawie procesowym, ze szczególnym uwzględnieniem reprezentowania w sporach sądowych oraz w negocjacjach ugodowych podmiotów z branży nieruchomościowej oraz finansowej, a także w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz w prawie zamówień publicznych i prawie pracy. W swojej pracy posługuje się językiem włoskim i angielskim.


TGC Corporate Lawyers to grupa spółek obejmująca: TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza sp. k., TGC Tax Advisers sp. z o.o., TGC Nominees sp. z o.o., TGC Corporate Services sp. z o.o., TGC Corporate Lawyers s.r.o.
Kancelaria oferuje doradztwo prawne w zakresie prawa spółek, łączenia i przejęć przedsiębiorstw (M&A), postępowań sądowych i administracyjnych, obrotu nieruchomościami, prawa administracyjnego, bankowości i finansów, prawa pracy, własności intelektualnej oraz prawa podatkowego.