Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie wyznaczyła następujące terminy przeprowadzenia testów umiejętności w 2013 roku:
termin I: 22 i 23 lutego 2013 r. – część pisemna oraz 9 marca 2013 r. – część ustna
termin II: 7 i 8 czerwca 2013 r. – część pisemna oraz 22 czerwca 2013 r. – część ustna
termin III: 6 i 7 września 2013 r. – część pisemna oraz 21 września 2013 r. – część ustna
termin IV: 22 i 23 listopada 2013 r. – część pisemna oraz 7 grudnia 2013 r. – część ustna

Kandydaci składający wnioski o wpis na listę adwokatów w tym trybie powinni dołączyć niezbędne dokumenty o których mowa w art. 23 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w RP.