Nowa ustawa Prawo przedsiębiorców ma zastąpić obowiązującą dotychczas ustawę z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Jak podkreślano po posiedzeniu rządu, projekt jest jednym z centralnych elementów reformy prawnego i instytucjonalnego otoczenia przedsiębiorców oraz wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Stanowić też ma realizację zapowiedzi zawartych w „Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. W projekcie wyraźnie podkreślono zasadę: „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, która jest rozwinięciem fundamentalnej zasady wolności działalności gospodarczej.

Zdaniem rządu efektem proponowanych rozwiązań będzie poprawa warunków funkcjonowania przedsiębiorstw oraz zmniejszenie ryzyka pomijania podstawowych zasad prawa gospodarczego przy podejmowaniu przez administrację konkretnych rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach przedsiębiorców. 

Więcej: Konstytucja biznesu zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej>>