Komisja zmierzyła się z pytaniem, czy est dopuszczalne informowanie o wykonywaniu zawodu poprzez oznaczenie na tablicy informacyjnej przy użyciu jednego szyldu zawierającego treść: Kancelarie Radców Prawnych i imiona i nazwiska trzech radców prawnych?
Komisja ds. Etyki odpowiedziała, że uchwała KRRP z 7 grudnia 2012 r. w sprawie tablic informacyjnych o wykonywaniu zawodu radcy prawnego wskazuje na obowiązek zewnętrznego oznaczania siedziby radcy prawnego działającego jako przedsiębiorca. Jak podkreśla przewodniczący komisji Zenon Klatka, z uwagi na różne, dopuszczalne ustawą o radcach prawnych, formy wykonywania zawodu oznaczenie powinno jednoznacznie informować klienta  o formie organizacyjno- prawnej w jakiej prowadzona jest działalność zawodowa. Przepis par 2 ust.1 pkt.1) tej uchwały wskazuje, że w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej radcy prawnego oznaczenie powinno zawierać  zwrot „Kancelaria Radcy Prawnego” oraz jego imię i nazwisko. - Intencją tego przepisu jest przekazanie informacji, że konkretny radca  wykonuje zawód w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, a więc nie w formie spółek o których mowa w pkt 2) i 3) tego ustępu - stwierdza mec. Klatka.
Z powyższego należy wysnuć wniosek - mówi Zenon Klatka - że dopuszczalne jest zarówno oznaczenie na oddzielnych dla każdego radcy prawnego szyldach, obejmujących treść: Kancelaria Radcy Prawnego – imię i nazwisko, jak i umieszczenie oznaczenia na wspólnym szyldzie obejmującym treść:Kancelarie Radców Prawnych- imiona i nazwiska trzech radców prawnych.