Uczestnicy spotkania, które odbędzie się 18 kwietnia br. w Warszawie, dowiedzą się m.in. o nowych zasadach stosowania trybów udzielania zamówień publicznych, nowych zasadach wykluczania wykonawców z postępowania, jak również o zmianach w zakresie kryteriów oceny ofert i środków ochrony prawnej.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli przyswoić nową regulację i uniknąć błędów w postępowaniach prowadzonych według znowelizowanych przepisów.

W programie znajdą się m.in.:- tryby udzielania zamówień publicznych- zmiany w zakresie przedmiotowym obowiązywania ustawy PZP- zmiany w zakresie kryteriów oceny ofert- zmiany w umowach o zamówienia publiczne- prezentacja zmian w środkach ochrony prawnej

Szkolenie poprowadzi mec. Irena Skubiszak-Kalinowska - radca prawny, wykładowca Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji UW, prowadzi także wykłady w ramach studiów podyplomowych Przygotowanie i Zarządzanie Projektami Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2008 r. jest Członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Program szkolenia i formularz zgłoszeniowy dostępne są TUTAJ >>>