Szczyt europejskich instytucji arbitrażowych odbędzie się 28 września br. w dniu oficjalnego rozpoczęcia Europejskiego Forum Nowych Idei, organizowanego przez PKPP Lewiatan pod honorowym patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Prezesi oraz najwyżsi rangą przedstawiciele europejskich instytucji arbitrażowych wezmą udział w zamkniętej debacie zatytułowanej „Arbitraż międzynarodowy w XXI wieku: czy to koniec z polityką splendid isolation ?” pierwszym wydarzeniu arbitrażowym o tej randze na skalę europejską. Debatę honorowym patronatem objął minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.
Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich liczących się europejskich instytucji arbitrażowych m.in. International Court of Arbitration (ICC ), London Court of International Arbitration (LCIA ), a także Austrian Arbitration Association (ArbAut ), ArbitralWomen , Swiss Arbitration Association (ASA ), Chamber of Arbitration of Milan Chamber of Commerce (CAM ), Chartered Institute of Arbitrators (CIArb ), Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS ), International Federation of Commercial Arbitration Institutions (IFCAI ), Judicial Arbitration and Mediation Services International (JAMS ), Permanent Court of Arbitration (PCA ), Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (SCC ), Corte de Arbitraje de la Cá mara de Madrid, Union Internationale des Avocats (UIA ) oraz Vienna International Arbitral Centre (VIAC ).
Dyskusja ma dotyczyć m.in. kierunku zmian legislacyjnych w Europie, które dotyczą arbitrażu oraz kreowania nowej polityki w tym zakresie, systemów reagowania europejskiego środowiska arbitrażowego na owe zmiany, niezależności instytucji arbitrażu oraz potrzeby uaktywnienia kapitału społecznego. Debatę poprowadzą radca prawny dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz , prezes Sądu Arbitrażowego Lewiatan; Adrian Wistanley , dyrektor generalny London Court of International Arbitration (LCIA) oraz Jason Fry , sekretarz generalny International Court of Arbitration (ICC). Wprowadzenie do dyskusji: Judith Gill , Allen& Overy i Barton Legum , Salans.
Kontynuacją dyskusji będzie, otwarty dla wszystkich uczestników, panel w głównym programie Forum „Arbitraż – symbol społeczeństwa otwartego” . Wezmą w nim udział przedstawiciele instytucji arbitrażowych, środowiska akademickiego, Komisji Europejskiej, a także organizacji przedsiębiorców BusinessEurope. Wśród panelistów: John Beechey, prezes Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy ICC; Philippe de Buck, dyrektor generalny BussinessEurope; prof. Catherine Kessedjian, profesor na Uniwersytecie Paris II Panthéon-Assas; Jacek Krawczyk, wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Socjalnego; Audley Sheppard, Clifford Chance, wiceprezes LCIA.
Panel poprowadzą: dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, prezes Sądu Arbitrażowego Lewiatan oraz Sophie Nappert, arbiter, moderator międzynarodowej platformy arbitrażowej OGEMID.