Ustawą z 17 marca 2016 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 394) zmieniono datę wejścia w życie m.in. przepisów o prowadzeniu listy notariuszy i zastępców notarialnych w formie elektronicznej oraz o udostępnianiu tej listy drogą elektroniczną. Pierwotny termin wyznaczony na 1 kwietnia 2016 r. przesunięto o trzy miesiące, na dzień 1 lipca.

W związku z tym pojawiła się potrzeba dostosowania treści przepisów wykonawczych poruszających tę materię. Opublikowane właśnie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 25 marca 2016 r. (Dz. U. poz. 409) dokonuje zmiany terminu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 4 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym Krajowa Rada Notarialna prowadzi listę notariuszy oraz zastępców notarialnych (Dz. U. poz. 2132). Przepisy rozporządzenia będą obowiązywać od dnia 1 lipca 2016 r.
Rozporządzenie zmieniające wchodzi w życie 1 kwietnia 2016 r.

Opracowanie: Andrzej Perzyna