Prawie połowa uczestników sondażu przeprowadzono wśród studentów prawa na zlecenie stowarzyszenia ELSA Poland jako najwyższy w hierarchii prestiżu profesji prawniczych wskazała zawód sędziego. Kolejne – adwokat i notariusz – uzyskały znacznie mniej wskazań. Niewielu ocenia jako prestiżową pracę radcy prawnego. Najmniej poważane są zawody pracownika administracji (choć co dziesiąty ankietowany myśli o takiej posadzie), rzecznika patentowego, doradcy podatkowego i komornika.
Podczas wyboru kariery nie szacunek jednak najbardziej się liczy, lecz oczekiwania co do dobrych zarobków i stabilnego zatrudnienia. Studenci wiedzą też, że w wymiarze sprawiedliwości miejsc pracy jest niewiele. Dlatego o służbie sędziego myśli co czwarty, a zawód prokuratora wybiera jeden na pięciu.
Najwięcej osób chce zostać adwokatami i radcami prawnymi – mniej więcej po 40 proc. Prowadzeniem kancelarii notarialnej zainteresowany jest co trzeci ankietowany. Pracą doradcy podatkowego i komornika – jeden na dziesięciu. Najmniej osób chce być rzecznikiem patentowym i referendarzem sądowym.
Konsekwentnie najwięcej studentów wybiera się na aplikację adwokacką i radcowską (ponad 30 proc.) oraz notarialną (20 proc.). Mniej zadeklarowało kierunek sądowo-prokuratorski (18 proc.). Na komornika planuje się wyszkolić  co dziesiąty badany.
Respondentów pytano m.in., gdzie chcieliby w przyszłości pracować. Najwięcej, bo co trzeci, wybierało dużą lub małą kancelarię polską. Co piąty – kancelarię, ale międzynarodową. Tyle samo wskazywało dział prawny w firmie lub sąd. Nieco mniej – prokuraturę.
Z sondażu wynika, że uczelnie dość dobrze kształcą ich od strony teoretycznej, dając im znajomość prawa (uważa tak ok. 60 proc. respondentów). Tylko co piąty uznał jednak, że należycie przygotowują do stosowania prawa w praktyce. Studenci starają się podwyższać kwalifikacje – 20 proc. zadeklarowało udział w kursach i szkoleniach, jeden na siedmiu odbywa praktyki, ale tylko jeden na stu udziela się w uniwersyteckiej poradni prawnej.
W sondażu pytano również o motywacje kariery zawodowej: najwięcej ankietowanych kieruje się chęcią osiągania wysokich dochodów, dla nieco mniejszej grupy najważniejsza jest stabilność zatrudnienia. Na trzecim miejscu wskazywali pragnienie zawodowej realizacji zainteresowań.

źródło: Rzeczpospolita