Poprawa jest konieczna, ponieważ zaledwie 25 proc. społeczeństwa pozytywnie ocenia dzisiaj wymiar sprawiedliwości, a jeszcze mniej, bo 22 proc., prokuraturę.
Nad przygotowaniem strategii od marca 2013 r. pracował specjalny zespół ekspertów z Ministerstwa Sprawiedliwości, prokuratury, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz więziennictwa.
Chodzi o zapewnienie prawa obywateli do sprawiedliwości w sposób sprawny, kompetentny i efektywny. Obiera więc cztery kierunki strategiczne: prawa obywateli w centrum uwagi wymiaru sprawiedliwości, poprawa sprawności, konsolidacja oraz poprawa efektywności wydatkowania środków. W strategii zwraca się uwagę na lepszą obsługę interesanta (w tym komunikację z biurami podawczymi), zapewnienie humanitarnych warunków wykonywania kary, ułatwienie osadzonym powrotu do społeczeństwa czy zwiększenie dostępności do zawodów regulowanych. Nie obejdzie się też bez poprawy skuteczności i jakości procesów, rozwoju szkoleń czy skrócenia czasu obiegu dokumentów pomiędzy podmiotami wymiaru sprawiedliwości. Więcej: Rzeczpospolita>>>