Więcej: Prokuratura prowadzi śledztwo ws. składów sędziowskich w tzw. aferze polickiej>>

Zdaniem autorów wydanego przez organizację oświadczenia dotyczącego postąpowania karnego w sprawie sędziów ze Szczecina, coś takiego niezmiernie rzadko dotychczas pojawiało się w akcjach procesowych prokuratorów. - A w szerszym kontekście zainicjowanie powyższego śledztwa wpisuje się w trwający od kilkunastu miesięcy mechanizm deprecjonowania wymiaru sprawiedliwości i kształtowania negatywnego wizerunku sędziów i sądów w społeczeństwie, wykorzystywany przez organy władzy wykonawczej dla uzasadniania wdrażanej przez nie koncepcji dotyczących ustroju sądownictwa – czytamy w oświadczeniu.
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” stwierdza, że po raz kolejny z dezaprobatą odnosi się do działań prokuratorów, polegających na wykorzystywaniu formalnych uprawnień i wszczynaniu śledztw w sprawach o naruszanie przepisów prawa przez sędziów, w sytuacji wydawania przez nich orzeczeń odmiennych od stanowiska i oczekiwań prokuratury.
- Stanowczo sprzeciwiamy się kształtowaniu praktyki w zakresie stosowania tymczasowego aresztowania poprzez zastraszanie sędziów i prokuratorów, w oderwaniu od rzeczowej analizy faktów i obowiązującego prawa oraz ponawia wcześniejsze apele o zachowanie przez Prokuratora Generalnego rozwagi w ocenie potencjalnych uchybień i tym samym zwraca się o krzewienie kultury prawnej oraz zaufania do organów ochrony prawnej – czytamy w oświadczeniu. Więcej>>