Sprawa ta była przedmiotem odbyło się 42. plenarnego spotkania punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej (EJN), która odbyła się w dniach 23-25 czerwca 2014 r. w Atenach. Jego uczestnicy wskazywali także na kłopoty związane z podziałem kompetencji pomiędzy EJN a EUROJUST, czyli Europejską Jednostką Współpracy Sądowej – agencją Unii Europejskiej o charakterze prokuratorskim. Jak poinformowano po spotkaniu, jego tematem przewodnim było zagadnienie lepszego zrozumienia ustawodawstw krajowych dotyczących praktycznej implementacji Europejskiego Nakazu Aresztowania.
Podczas dwóch warsztatów zorganizowanych podczas spotkania dyskutowano m.in.  o praktycznych problemach wynikających z różnic w systemach prawnych państw członkowskich w związku z implementacją ENA. W tym kontekście pojawiły się postulaty precyzyjnego opisu przestępstwa w ENA, bezpośrednich kontaktów w celu wyjaśnienia wątpliwości na tle różnic w definicjach przestępstw, korzystania z pośrednictwa punktów kontaktowych EJN oraz EUROJUSTU) oraz  wykonywania wpływających wniosków punktów kontaktowych EJN.
Kolejne spotkanie punktów kontaktowych sieci EJN odbędzie się w Rzymie w dniach 19-21 listopada 2014 r. i poświęcone będzie zagadnieniu współpracy sieci EJN z państwami trzecimi.