Gdy kurator jest podatnikiem VAT, to wówczas jego wynagrodzenie zostanie podwyższone o kwotę tego podatku. W ten sposób sąd będzie mógł dostosować wysokość wynagrodzenia do konkretnej sprawy, a tam, gdzie nie będzie to możliwe, ustali je, przyjmując stawkę obowiązującą dla spraw o najbardziej zbliżonym rodzaju.
Takie zasady wynagradzania przewiduje projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów sądowych ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej. Proponowane stawki będą obowiązywały zarówno, gdy sąd ustanowi kuratorem adwokata lub radcę prawnego, jak i wówczas, gdy nie zostanie nim profesjonalny pełnomocnik.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna