Sprawa dotyczyła kierowcy, który został skierowany na badanie psychologiczne po przekroczeniu przez niego limitu 24 punktów karnych za naruszenia przepisów ruchu drogowego. Kierowca odwołał się od decyzji starosty. Więcej>>>