Informacja pochodzi z obwieszczenia Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lipca 2013 r.

Źródło: www.rcl.gov.pl,