Katarzyna ŻStanisław Trociuk: Sytuacja jest niecodzienna. W językowym znaczeniu zastępca to osoba pełniąca jakąś funkcję w czyimś zastępstwie. Przypomnę, że Sąd Najwyższy już w 1960 roku przyjął pogląd o dopuszczalności wykonywania wszystkich funkcji Pierwszego Prezesa SN i Prokuratora Generalnego przez ich zastępców. Osobiście staję przed wyborem, czy stosować się do aktów, które przecież nie przyznają przywilejów, lecz nakładają określone obowiązki, czy poprzez zaniechanie narazić na uszczerbek prawo.

Jakie są prawne konsekwencje zaniechania działań rzecznika?
Mogę być obwiniany przez obywateli, którzy się do nas zwrócili, o niewykonywanie obowiązków. Rzecznik nie reprezentuje własnych interesów, lecz jest strażnikiem praw i wolności jednostki. Jeśli napiszemy osobie, która się zwraca do biura, że wyrok w jej sprawie był niesprawiedliwy i właśnie upływa termin złożenia kasacji, ale jej nie złożymy, motywując to śmiercią urzędującego rzecznika, to przecież będzie to postępowanie w istocie godzące w jej prawa lub wolności.

Czy mógłby pan złożyć teraz nowe wnioski do Trybunału Konstytucyjnego?
Z punktu widzenia formalnoprawnego mogę. Uważam jednak, że moja rola powinna się obecnie koncentrować na załatwianiu bieżących spraw i podejmowaniu działań niezbędnych z punktu widzenia ochrony praw i wolności obywatelskich.

Może pan interweniować w ministerstwach, ale czy wolno panu przyłączyć się do skargi konstytucyjnej? Czy może pan wycofać wnioski poprzednika?
Formalnie tak, ale ja tego nie zrobię. Uważam, że decyzja w tym zakresie nie należy do mnie. Może to ewentualnie uczynić osoba powołana przez Sejm na stanowisko RPO. Osoba ta, jeśli taka będzie jej wola, dokona stosownej oceny i podejmie decyzje na swój własny rachunek.

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna" 27.03.2010.

 

aczkiewicz: Jakie są uprawnienia i zadania osoby pełniącej obowiązki rzecznika?