Ppodsekretarz stanu w MSWiA Adam Rapacki, który przewodniczył posiedzeniu, przypomniał, że we wrześniu br. weszła w życie nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. W odpowiedzi na oczekiwania organizatorów imprez masowych z 12 miesięcy do 60 dni skrócony został czas przechowywania nagrań z przebiegu imprezy. Dzięki temu zmniejszą się koszty, które musieliby ponieść w związku z tym obowiązkiem.
Znowelizowany został również kodeks karny, co pozwala na wyciąganie sankcji wobec osób, które nie stosują się do zakazu wstępu na imprezy masowe lub obowiązku stawiennictwa na komisariacie. Pseudokibice muszą teraz liczyć się z grożącą im grzywną lub karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Wśród programów profilaktycznych realizowanych z udziałem  lub pod patronatem MSWiA jest m.in. projekt spółki PL.2012 pt. „Kibice Razem”. Program przewiduje powstanie w wybranych miastach (gospodarzach EURO 2012) lokalnych ośrodków pracy pedagogicznej z kibicami. Głównym zadaniem tych ośrodków będzie nawiązanie kontaktu z aktywnymi kibicami, poznanie ich poglądów i problemów.
O działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych mówił podczas narady także podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Tomasz Półgrabski oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Maciej Jankowski.