Opublikowane zostało wspólne oświadczenie przedstawicieli środowisk prawniczych, którzy podpisali apel o rozwiązanie narastającego kryzysu prawego. Nie opowiadając się po żadnej stronie sporu politycznego, zgłaszają oni gotowość pomocy w pracach nad jego rozwiązaniem. 

Sygnatariusze apelu przypominają, że szacunek dla porządku prawnego, którego fundament stanowi Konstytucja RP, towarzyszyć powinien działaniom wszystkich zaangażowanych w sprawowanie władzy sił politycznych. - Przyjmując, że gwarancją zachowania standardów demokratycznego państwa prawnego jest kontrola konstytucyjności ustaw – sprawowana zarówno przez Trybunał Konstytucyjny, jak i w dozwolonym prawem zakresie przez niezależne sądy RP – wyrażamy oczekiwanie, że żadna władza polityczna nie będzie podważać tego aksjomatu - czytamy w oświadczeniu. 

Jego autorzy stwierdzają też, że dostrzegając impas prawny i polityczny oraz jego dalekosiężne konsekwencje – także na arenie międzynarodowej – zwracają się do wszystkich sił politycznych, a zwłaszcza do przewodniczących wszystkich klubów parlamentarnych o podjęcie konstruktywnego dialogu z przedstawicielami środowisk prawniczych celem zapobieżenia zagrażającemu naszemu społeczeństwu chaosowi prawnemu - czytamy w apelu, podpisanym przez dziewiętnastu sygnatariuszy. Są wśród nich adwokaci, sędziowie, radcy prawni i przedstawiciele władz wydziałów prawa uczelni wyższych.

Treść oświadczenia i lista jego sygnatariuszy>>>