Zdaniem eksperta to są właśnie powody, dla których warto zastanowić się nad zgłoszeniem się do profesjonalistów, którzy pomogą odnaleźć się w gąszczu przepisów. Poszkodowani bardzo często nie zdają sobie sprawy z tego co gwarantuje im prawo. Nie wiedzą za co powinni otrzymać odszkodowanie i w jakiej kwocie.
Jednak autor tej opinii podkreśla, że nie wolno mylić wyspecjalizowanych kancelarii prawnych zajmujących się pomocą prawną osobom poszkodowanym z tzw. firmami i kancelariami odszkodowawczymi, które są tworzone i prowadzone przez osoby nie mające wykształcenia prawniczego, a tym samym nie dają rękojmi prawidłowej ochrony interesów i praw osób poszkodowanych. Współpraca z takimi podmiotami często może wyrządzić więcej złego niż dobrego.
- Warto zwrócić uwagę na fakt, iż kancelaria prawna zatrudnia prawników, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie, znają prawo, śledzą na bieżąco zmiany w przepisach, a przecież problemy osób poszkodowanych, to problemy prawne, które z tego względu mogą być rozwiązane wyłącznie przez prawników. Np. w przypadku roszczeń o rentę dla dzieci, które straciły rodzica wskutek tragicznego wypadku, dla prawdziwej i pełnej ochrony interesów dziecka, niezbędna jest także znajomość przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ten przykład wskazuje jednoznacznie, iż pomoc osobom poszkodowanym powinna być świadczona wyłącznie przez doświadczonych prawników, którzy będą prowadzić sprawę o odszkodowanie od samego początku, czyli od chwili zgłoszenia szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego, co niestety często jest wykonywane przez osoby nie mające wykształcenia i wiedzy prawniczej. - Poprawna merytorycznie i kompleksowa porada prawna jest podstawą do podjęcia kroków w kierunku otrzymania odszkodowania. Nie wszyscy wiedzą, że mogą dochodzić roszczeń np. z tytułu śmierci bliskiej osoby. Wbrew pozorom, prowadzonych jest wiele takich spraw. Jedną z większych, którą w tej chwili prowadzimy z tego zakresu dotyczy katastrofy lotniczej w Smoleńsku. Oczekujemy w tej chwili na uprawomocnienie się wyroku. Po tragicznej śmierci najbliższych, każdy uprawniony może walczyć  o godne zadośćuczynienie i odszkodowanie, jednak nie wszyscy są tego świadomi. Ilość spraw, które prowadzimy, udowadnia jak ważna jest znajomość swoich praw i możliwości jakie ono nam daje. Jeśli ich nie znamy, nie bójmy się o nie pytać – mówi Andrzej Majewski.
I dodaje, że kancelaria prawna posiadając zaplecze prawne może prowadzić sprawy odszkodowawcze od samego początku aż po sam koniec, który często kończy się w sądzie.  - Proces dochodzenia odszkodowania składa się z kilku etapów, dlatego współpraca z kancelarią prawną jest rozwiązaniem najlepszym - zbędna jest wtedy pomoc dodatkowych osób, a co za tym idzie unikamy dodatkowych kosztów. Kancelaria prawna reprezentuje poszkodowanego zarówno w postępowaniu przedsądowym, czyli w kontaktach z Towarzystwem Ubezpieczeń, jak i w postępowaniu sądowym. Wszelkie czynności prowadzone są przez prawników, co sprawia, że poszkodowany nie musi martwić się o swoje interesy, których odpowiednia ochrona ma bardzo często wpływ na właściwe zabezpieczenie jego interesów mających bardzo często poważny wpływ na dalsze życie w aspekcie finansowym - mówi.
Andrzej Majewski uważa, że pomoc kancelarii jest niezbędna w przypadku, kiedy poszkodowani nie mając specjalistycznej wiedzy i doświadczenia mogą niewłaściwie ocenić jakiej wysokości odszkodowanie się im należy, co często wykorzystywane jest na ich niekorzyść przez ubezpieczyciela. Towarzystwa zaniżają wysokość wypłacanych odszkodowań. Nawet w błahych sprawach jak zwichnięcie ręki lub nogi. Zgłoszenie się do kancelarii prawnej zajmującej się dochodzeniem odszkodowań skutkuje najczęściej kilkukrotnym zwiększeniem wysokości odszkodowania, zwrotem kosztów leczenia, rehabilitacji i utraconych zarobków. Częściej są też wtedy przyznawane renty i pozytywnie rozpatrywane dochodzenia o roszczenia odszkodowawcze.
- Specjaliści są w stanie ocenić realne szanse i wysokość odszkodowania, a następnie przygotować odpowiednie dokumenty, przedstawić cały zakres roszczeń.
Powierzenie swoich spraw kancelarii, która posiada zaplecze prawne, informacyjne, która współpracuje z lekarzami i rehabilitantami jest elementem, które daje poszkodowanemu szansę na uzyskanie wysokiego odszkodowania, które zgodnie z prawem mu przysługuje i będzie we właściwej wysokości mówi Andrzej Majewski.

Kancelaria Prawna T&W SA posiada doświadczenie od 2004 roku i zajmuje się reprezentowaniem klientów w postepowaniu przed towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz sądami w sprawach o wypłatę należnego odszkodowania po doznanej szkodzie.