WSA w Warszawie orzekł, że wydatki poniesione na szkolenia, spotkania integracyjne, spotkania integracyjno-szkoleniowe organizowane w siedzibie oraz poza siedzibą, spółka może zaliczyć do kosztów podatkowych.
Dotyczy to jednak tylko wydatków poniesionych na pracowników oraz podwykonawców, świadczących pracę dla spółki na podstawie innych umów niż umowa o pracę. Do kosztów spółka nie będzie mogła zaliczyć wydatków na spotkania dla osób towarzyszących.
Sąd uzasadniał, że różnicowanie wydatków w zależności od rodzaju umowy, na podstawie której świadczona jest praca, nie znajduje potwierdzenia w przepisach ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Taki podział jest sztuczny i nie można wydatków różnicować w ten sposób.
SYGN. AKT III SA/Wa 3298/10

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna