Decyzja dotyczy poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych", która ogranicza firmom telekomunikacyjnym możliwość rozpoczęcia działalności w administrowanych budynkach. Wykorzystując fakt, że przedsiębiorcy, którzy chcą dostarczać usługi dostępu do internetu mieszkańcom osiedli, muszą uzyskać jej zgodę na instalowanie własnych sieci telekomunikacyjnych, Spółdzielnia podejmuje różne działania w celu utrudnienia im dostępu do swoich nieruchomości.
Jak ustalił Urząd, Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość pobierania opłat, nie mających ekonomicznego uzasadnienia oraz kwestionuje informacje zawarte w wydanych przez inne organy dokumentach. Działania te chronią interesy podmiotów, które od wielu lat świadczą usługi telekomunikacyjne na rzecz mieszkańców administrowanych przez Spółdzielnię budynków. W praktyce działania monopolistyczne Spółdzielni najdotkliwiej odczuli mieszkańcy, którzy mogą korzystać z usług jedynie faworyzowanych przez Spółdzielnię spółek telekomunikacyjnych, a tym samym zostali pozbawieni wyboru najlepszej cenowo oraz jakościowo oferty szerokiego kręgu przedsiębiorców.
Za praktykę ograniczającą konkurencję Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" została ukarana sankcją w wysokości 162 026 zł.