Właśnie ujawniono wyniki ankiety przeprowadzonej przez firmę Populus w pięciu krajach Unii - Austrii, Hiszpanii, Niemczech, Polsce i Włoszech. Pytania zadawane respondentom skupiały się na proponowanej nowelizacji unijnej dyrektywy tytoniowej oraz, szerzej, ocenie, jak według respondentów działania unijne i narodowe przyczyniają się do walki z paleniem papierosów.
Jak informuje portal EurActiv.pl, rozwiązaniem wywołującym najwięcej kontrowersji jest wprowadzenie zakazu sprzedaży tzw. slimów i papierosów mentolowych. Uzasadnieniem propozycji zakazu ma być to, że właśnie ten typ papierosów jest najbardziej popularny wśród grupy wiekowej poniżej 26. roku życia – a badania cytowane przez KE wykazały, że jeżeli nie zacznie się palić do tego wieku, szanse na rozpoczęcie palenia zdecydowanie maleją.
Jednak sondaż Populusa pokazuje, że zdecydowana większość respondentów uważa, że jeżeli już Unia w ogóle powinna coś robić (z czym zgadza się czterech na pięciu ankietowanych), to powinna to być edukacja (40 proc.) czy walka z czarnym rynkiem (16 proc.); zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i slimów popiera tylko 5 proc badanych. Gdy Populus spytał o konkretne rozwiązania proponowane w nowelizacji dyrektywy (takie właśnie, jak zdjęcia na opakowaniach), jedynie jedna trzecia ankietowanych uważała, że przyniosą one spadek w liczbie palaczy.
Producenci papierosów w naturalny sposób obawiają się spadku zysków i wzrostu kosztów produkcji po wejściu w życie unijnych regulacji. Spotyka się to ze zrozumieniem znacznej części badanych. W sondażu Populusa tylko jedna czwarta ankietowanych uważa, że zdrowie publiczne powinno być przedkładane nad ekonomię, a będąc pytanymi już szczegółowo o nowelizację, trzy czwarte uważa, że obecna chwila jest niewłaściwym momentem na wprowadzanie w życie przepisów, które mogą wpędzić całą gałąź przemysłu w recesję. Więcej>>>