Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 28 stycznia 2011 r. Więcej>>>