W związku z referendum do Sądu Najwyższego wpłynęło w sumie 13 protestów przeciwko jego ważności. Sąd postanowił wyrazić opinię o zasadności zarzutów podniesionych w dwóch protestach jednocześnie oceniając, że naruszenia przepisów ustawy o referendum ogólnokrajowym nie uzasadniają unieważnienia głosowania i nie miały wpływu na wynik referendum przeprowadzonego w dniu 6 września br.
 

  Kazimierz W. Czaplicki,Bogusław Dauter,Stefan J. Jaworski,Andrzej Kisielewicz,Ferdynand Rymarz
 
Kodeks wyborczy. Komentarz