Sprawa toczy się już cztery lata. Znana dziennikarka telewizyjna Elżbieta Jaworowicz, prowadząca program "Sprawa dla reportera" wystąpiła do sądu przeciwko wydawnictwu Axel Springer Polska o odszkodowanie w wysokości 100 tys. zł ( w apelacji suma zmniejszona do 50 tys. zł). Powodem oburzenia dziennikarki była okładka tygodnika "Newsweek" z jej zdjęciem oraz  przedstawienie tej okładki w reklamie samochodu Mazda. Reklama tego auta ukazała się w miesięczniku "Forbes" i zachęcała do kupienia "Newsweeka" w formie elektronicznej z wykorzystaniem iPada. Zdaniem red. Jaworowicz naruszeniem jej wizerunku chronionego prawem autorskim było zasugerowanie, że występuje w reklamie auta, na co nigdy nie wyraziła zgody. Podobnie jak nie wiedziała i nie godziła się z wykorzystaniem jej zdjęcia na okładce pisma, które było zapowiedzią krytycznego artykułu na jej temat " Pomaga czy krzywdzi".
Zdaniem redaktorki takie wykorzystanie wizerunku godzi w jej dobra osobiste, takie jak dobre imię i wiarygodność jako osoby publicznej, która z racji wykonywanego zawodu nie może brać udziału w przedsięwzięciach komercyjnych. Uznała ona , że wydawnictwo i jej redaktorzy przekroczyli granice dozwolonego użycia ( z art. 81 prawo autorskie).

Oddalenie powództwa
Sąd Okręgowy w wyroku z 21 listopada 2011 roku oddalił powództwo. Sąd Okręgowy 21 listopada oddalając w całości powództwo stwierdził, że Elżbiecie Jaworowicz nie należą się przeprosiny ani zadośćuczynienie. Sąd orzekł, że wydawca może posługiwać się okładką, na której są wizerunki osób powszechnie znanych w celu informowania lub promocji swoich wydawnictw. Gdyby odmówić mu takiego prawa, to wszelka promocja prenumeraty, czy też konkretnych numerów byłaby niemożliwa, albo bardzo utrudniona.
Wizerunek powódki, jako wizerunek osoby powszechnie znanej może być rozpowszechniany w celu informowania o działalności publicznej powódki, z możliwością krytyki tej działalności. Sąd Apelacyjny uwzględnił częściowo powództwo redaktorki.

Przeprosiny mają być
Sąd Apelacyjny w wyroku z 26 czerwca 2012 r. nakazał wydawnictwu przeproszenie dziennikarki na stronie 2 "Newsweeka". Do tej pory to oświadczenie nie zostało opublikowane, gdyż Sąd Apelacyjny nadał klauzulę wykonalności, ale wstrzymał wykonanie wyroku do czasu rozstrzygnięcia sprawy w SN.
Sąd Apelacyjny uznał, że istotnie wizerunek jest dobrem osobistym prawem chronionym i wymaga zgody osoby portretowanej. Jednak powódka jest osoba powszechnie znaną, a publikacja wiąże się z  programem przez nią prowadzonym. Konstrukcja graficzna reklamy w "Forbes" wyklucza, by redaktorka zachęcała do kupienia auta.
Skargę kasacyjną od wyroku złożyły obie strony. 

SN: osobę publiczną prawo chroni mniej
Przedstawiciel skarżącej adwokat Marek Markiewicz akcentował przed Sądem Najwyższym sprawę wiarygodności dziennikarskiej powódki.
- Publikacja w "Newsweeku" naraziła powódkę na utratę wiarygodności, gdyż zasady etyki zawodu zabraniają jej występować w reklamach - podkreślał adw. Markiewicz . - Ponadto reklama nie może naruszać prawa ani dobrych obyczajów, tak jak w tym wypadku się zdarzyło. Muszą być granice nadużywania wizerunku osób znanych w reklamie - dodał.
Adw. Krzysztof Czyżewski, reprezentujący wydawnictwo replikował:  - Powódka nie poniosła żadnej szkody. A przecież w interesie konsumenta jest dowiedzieć się , co jest treścią pisma przed jego zakupem, inaczej będzie to rodzaj cenzury - dodał.
SN w wyroku z 27 września br. oddalił kasację powódki
Sędzia Marta Romańska wyjaśniała, że sądy obu instancji mają rację iż chodzi o dwa przekazy: jeden reklama Mazdy, drugi - reklama pisma. W ocenie SN red. Jaworowicz nie reklamuje Mazdy. W wersji na IPada jest reklama z użyciem okładki "Newsweeka" i wersja elektroniczna to kopia wersji papierowej. Wydawca ma do tego prawo.
- Takie są czasy, że zdjęcie na okładce pisma ma przyciągać uwagę czytelników - powiedziała sędzia Romańska. - Okładka jako całość ma trafić do odbiorcy. Prawo autorskie zapewnia ochronę wizerunku, ale nie dotyczy to osób publicznych, jakim jest Elżbieta Jaworowicz.
 
Sygnatura akt I CSK 739/12, wyrok z 27 wrzesnia 2013 r.