Tak rozumiany dostęp obejmuje również zaplecze budynku wchodzące w skład nieruchomości, umożliwiające racjonalne korzystanie z niej.
Sąd Najwyższy wskazał również, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego podkreśla się znaczenie ułatwień cywilizacyjnych dla właściciela nieruchomości w postaci możliwości dojazdu, parkowania i garażowania pojazdów własnych oraz obcych.
Ponadto Sąd Najwyższy przypomniał, że art. 145 § 1 k.c. nie wymaga całkowitego wyłączenia dostępu do drogi publicznej, przesłanką ustanowienia służebności jest tylko nieodpowiedni dostęp do niej. Odpowiedni dostęp do drogi publicznej musi stwarzać rzeczywistą, bezpieczną możliwość swobodnego przedostawania się z nieruchomości do takiej drogi.
Z kolei art. 145 § 3 k.c. ma również na względzie potrzebę niezakłóconego dojazdu na podwórze pojazdów służb publicznych (straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, itp.).
(V CSK 317/10, LEX nr 794948)

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line