O odpowiedź na to pytanie zwrócił się do SN sąd II instancji, do którego wpłynęła apelacja właściciela mieszkania – Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska. Wyrokiem zaocznym z 2006 r. sąd uwzględnił jej żądanie orzeczenia eksmisji zajmujących to mieszkanie Anity K. i jej córki Żanety K. W wyroku tym sąd stwierdził, że lokal socjalny im nie przysługuje. Spółdzielnia wystąpiła do komornika o usunięcie kobiet z lokum, ale w 2007 r. komornik postępowanie egzekucyjne umorzył, ponieważ gmina nie wskazała pomieszczenia tymczasowego.
Niemożliwa jest eksmisja na bruk. Komornik nie usunie eksmitowanego z lokalu, jeśli nie ma go gdzie przeprowadzić. Także gdy sąd nie przyznał eksmitowanemu prawa do lokalu socjalnego albo zamiennego, komornik musi się wstrzymać z eksmisją, dopóki gmina nie wskaże pomieszczenia tymczasowego lub nie znajdzie go sam eksmitowany. Tak nakazuje komornikowi art. 1046 § 4 kodeksu postępowania cywilnego.

Źródło: Rzeczpospolita