Sąd Okręgowy w Łodzi jako sąd II instancji wydał słuszny wyrok na podstawie art. 138 kodeksu wykroczeń - orzekł Sąd Najwyższy 14 czerwca br. Przepis ten mówi, że "kto, zajmując się zawodowo świadczeniem usług, (...) umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany, podlega karze grzywny".

Oskarżony Adam J. nie został ukarany przez sąd grzywną, ale uznano jego winę.

Ziobro: SN przeciw wolności

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odnosząc się do wyroku powiedział, że SN ws. drukarza wypowiedział się przeciwko wolności i stanął po stronie przemocy państwa w służbie ideologii aktywistów homoseksualnych. Dodał, że ta wolność jest zagwarantowana w polskiej konstytucji każdemu obywatelowi, niezależnie od tego jaki ma światopogląd. 

W jego ocenie SN stanął też przeciwko wolności gospodarczej zagwarantowanej każdemu podmiotowi, który taką działalność prowadzi. Minister podkreślił, że drukarz nie odmówił wykonania usługi dlatego, że zleceniodawcy byli homoseksualistami. - On z tego powodu w najmniejszym stopniu ich nie piętnował i nie krytykował. Odmówił im wykonania usług, których treść była w sposób oczywisty sprzeczna z jego wiarą i z jego przekonaniami i wartościami - dodał. 

Zaznaczył, że uważa wyrok za zły znak. - Mam nadzieję, że zostanie on zniwelowany przez TK Jeśli to się nie stanie, to będę działał w celu eliminacji tego przepisu z prawa - powiedział.

Doszło do zawarcia umowy
Sędzia sprawozdawca Andrzej Ryński powiedział, że w tej sprawie zarzut prokuratora, że doszło do naruszenia zasady swobody umów i utrudnienia działalności gospodarczej nie jest uzasadniony. Dlatego, że drukarnia zawarła umowę z klientem. Uzgodniono bowiem cenę, przedmiot i parametry techniczne wykonania plakatu. Oferta została przyjęta.

RPO: rasizm coraz częstszy w Polsce

SN zauważył, że na tym etapie nie żądano więcej informacji. Dopiero mail od drukarza Adama J. zrywał ustalenia. W mailu obwiniony stwierdził, że wykonanie umowy nie jest możliwe, gdyż jako katolik nie może on przyczyniać się do propagowania ruchów LGBT.
- Nie doszło w tej sprawie do konfliktu sumienia, bo praca drukarza miała charakter odtwórczy i nie wpływał on merytorycznie na treść dzieła - powiedział sędzia Ryński. - Grafika składała się z logotypu Fundacji i nie była sprzeczna z wartościami wiary katolickiej.

SN orzeknie, czy odmowa usługi z pobudek religijnych jest zasadna

Sędzia podał przykład malarza, który osobiście angażuje się w wykonanie obrazu. Wtedy odmowa z przyczyn światopogladowych byłby uzasadniona. Tymczasem drukarz był tylko pracownikiem technicznym.

Kiedy można odmówić usługi?

- Kiedy przekonania religijne pozostają w oczywistej sprzeczności z cechami i charakterem usługi, to wolno odmówić wykonania takiego świadczenia, nawet jeśli pozostaje to w konflikcie z innymi wartościami, w tym także konstytucyjnymi, takimi jak zakaz dyskryminacji - wyjaśniał sędzia Ryńśki. - Natomiast odmowy nie mogą uzasadniać indywidualne przymioty osób, na rzecz których ta usługa ma być wykonana, np. wyznanie religijne, manifestowane poglądy czy preferencje seksualne - dodał.

Zgodnie z zasadami katechizmu
SN zauważył, że zamówiony plakat nawoływał do równego traktowania w miejscu pracy osób o innej orientacji seksualnej. Promował różnorodność i niedyskryminację w pracy. - A zatem plakaty promowały wartości zgodne z  Katechizmem Kościoła Katolickiego, który w punkcie 2357 stwierdza, że osoby homoseksualne „powinny być traktowane z szacunkiem, współczuciem i delikatnością”. A także „powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji.” - zaznaczył SN.

Sygnatura akt II KK 333/17, postanowienie z 14 czerwca 2018 r.
 

 
X

Sąd Najwyższy


Potrzebujesz WIĘCEJ wiarygodnych informacji o zagadnieniu Sąd Najwyższy? Sprawdź, co jeszcze na ten temat znajdziesz w LEX.
LEX Search – nowa wersja wyszukiwarki LEX z elementami sztucznej inteligencji. Chcesz łatwiej i szybciej znaleźć właściwe dokumenty?

Sprawdź, co zyskasz dzięki LEX Search >>
 
 
X

Trybunał


Potrzebujesz WIĘCEJ wiarygodnych informacji o zagadnieniu Trybunał? Sprawdź, co jeszcze na ten temat znajdziesz w LEX.
LEX Search – nowa wersja wyszukiwarki LEX z elementami sztucznej inteligencji. Chcesz łatwiej i szybciej znaleźć właściwe dokumenty?

Sprawdź, co zyskasz dzięki LEX Search >>