Po nowelizacji Skarb Państwa nie będzie obowiązany do uiszczania opłat egzekucyjnych. –– – Wiąże się to z ustrojową pozycją komornika jako funkcjonariusza publicznego działającego przy sądzie rejonowym i wyraźnym określeniem opłat egzekucyjnych jako daniny publicznej, stanowiącej w całości dochód Skarbu Państwa. Skarb Państwa nie może być zatem zobowiązany do uiszczania opłat na swoją rzecz – tłumaczy resort sprawiedliwości w uzasadnieniu.

Doprecyzowany zostanie także zakres przedmiotowy, którego dotyczy zwolnienie od kosztów. Ustawa wprowadzi regulację, według której możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów komorniczych odnosić się będzie wyłącznie do takich kosztów, od uiszczenia których zależy podjęcie czynności przez komornika. Jak bowiem stwierdza resort sprawiedliwości, zwolnienie nie może dotyczyć opłat za egzekucję świadczeń pieniężnych, gdyż w tym zakresie znajdują zastosowanie przepisy dotyczące obniżenia opłaty.