Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego powołani zostali:

 

  1. Leszek BIELECKI
  2. Jarosław DUŚ
  3. Mariusz ŁODKO
  4. Marek MOTUK
  5. Jarosław SOBUTKA
  6. Igor ZGOLIŃSKI


Do Izby Dyscyplinarnej zostali powołani: prokurator Prokuratury Krajowej Jarosław Duś, radca prawny Jarosław Sobutka oraz sędzia sądu apelacyjnego Mariusz Łodko. Powołanie do Izby Karnej otrzymali: sędzia sądu apelacyjnego Marek Motuk oraz sędzia sądu okręgowego Igor Zgoliński, a powołanie do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Leszek Bielecki.

Z informacji przekazanej przez zespół prasowy SN wynika, że obecnie w sądzie pozostaje 26 nieobsadzonych stanowisk - 11 w Izbie Cywilnej, cztery w Izbie Karnej, osiem w Izbie Pracy oraz trzy w Izbie Dyscyplinarnej.