Czytaj: W czwartek pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o TK>>

- Zwracamy się do podmiotów, zaangażowanych w konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego, o poszanowanie ładu konstytucyjnego i wykonanie swoich zadań zgodnie z konstytucją", piszą przedstawiciele UW.
Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, Senat Uniwersytetu Warszawskiego przyjął dziś uchwałę "w sprawie poszanowania ładu konstytucyjnego i respektowania wartości demokratycznych". Pod dokumentem widnieje podpis rektora UW, prof. Mariana Pałysa. W Senacie zasiada kilkadziesiąt osób: przedstawiciele pracowników naukowych, doktorantów, studentów, dziekani, pracownicy administracyjny i techniczni. Uchwałę przyjęto jednogłośnie, za było 56 członków ciała, nikt nie był przeciw, dwóch wstrzymało się od głosu. Więcej>>

Czytaj: Projekt PiS: TK ma orzekać w pełnym składzie co najmniej 13 sędziów>>